Farnosť sv. Jozefa Brehy

Liturgia

Dnešný dátum: pondelok, 24. september 2018
Meniny má Ľuboš, Ľubor.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Zajtra: Kleofáš
- liturgia: féria
Liturgický rok: B

Subscription

Enter your e-mail address below.

„Upozorňujeme, že spoločenstvo s názvom „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja“, združené okolo pani Danky Židovej v Prešove, nemá žiadne schválenie Cirkvi ani súhlas žiadneho biskupa. Činnosť tohto spoločenstva je viac ako rozporuplná. Kňazi, ktorí sympatizovali s týmto spoločenstvom, boli kánonicky napomenutí a dostali zákaz akéhokoľvek angažovania sa. V našich kostoloch je zakázaná akákoľvek aktivita a zhromaždenia tohto spoločenstva.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom s podpisom prefekta kard. Róberta Saraha zo dňa 11.2.2018 oznámila, že Svätý Otec František rozhodol o celoplošnom zavedení povinnej spomienky Panny Márie – Matky Cirkvi.
Spomienka Panny Márie – Matky Cirkvi sa od roku 2018 bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu v pondelok po Turíčnej nedeli; tento pondelok je tradične označovaný ako Svätodušný pondelok.

Na hore Butkov nad Ladcami a Belušou v kameňolome v Ladcoch vzniklo v 21. storočí Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. Toto sanktuárium, ktorého územie je už vyňaté z dobývacieho priestoru, ohlasuje svetu posolstvo Božieho milosrdenstva. Od roku 2013 postupne vznikali sakrálne objekty

- monumentálny kríž,

- kaplnka Božieho milosrdenstva,

- pamätníky sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.,