Farnosť sv. Jozefa Brehy

Liturgia

Dnešný dátum: utorok, 20. február 2018
Meniny má Lívia.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: B

Subscription

Enter your e-mail address below.

Na hore Butkov nad Ladcami a Belušou v kameňolome v Ladcoch vzniklo v 21. storočí Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. Toto sanktuárium, ktorého územie je už vyňaté z dobývacieho priestoru, ohlasuje svetu posolstvo Božieho milosrdenstva. Od roku 3013 postupne vznikali sakrálne objekty

- monumentálny kríž,

- kaplnka Božieho milosrdenstva,

- pamätníky sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.,

Nedeľa Katolíckej univerzity

(28. január 2018)

Drahí otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity,

nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa.