Farnosť sv. Jozefa Brehy

Liturgia

Dnešný dátum: pondelok, 22. júl 2019
Meniny má Magdaléna.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
- liturgia: sviatok
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom s podpisom prefekta kard. Róberta Saraha zo dňa 11.2.2018 oznámila, že Svätý Otec František rozhodol o celoplošnom zavedení povinnej spomienky Panny Márie – Matky Cirkvi.
Spomienka Panny Márie – Matky Cirkvi sa od roku 2018 bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu v pondelok po Turíčnej nedeli; tento pondelok je tradične označovaný ako Svätodušný pondelok.

Na hore Butkov nad Ladcami a Belušou v kameňolome v Ladcoch vzniklo v 21. storočí Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. Toto sanktuárium, ktorého územie je už vyňaté z dobývacieho priestoru, ohlasuje svetu posolstvo Božieho milosrdenstva. Od roku 2013 postupne vznikali sakrálne objekty

- monumentálny kríž,

- kaplnka Božieho milosrdenstva,

- pamätníky sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II.,