Koncert vážnej hudby

Popzývame vás na koncert vážnej hudby (gitara, organ, operný spev)

v kostole sv. Jozefa v Brehoch 14.8.2022 o 19,00 hod.

Účinkujú Štefan Gazdík & Barbora Borbélyová

 

Pomoc UKRAJINE

POMOC UKRAJINE - 3 linky

Ak prídete do kontaktu s osobou z Ukrajiny ktorá potrebuje pomoc, môžete sa zorientovať tu:

Stránky