Farnosť sv. Jozefa Brehy

Liturgia

Dnešný dátum: sobota, 30. máj 2020
Meniny má Ferdinand.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: A

Subscription

Enter your e-mail address below.
  • Používať ochranné rúško.
  • Pri vstupe do chrámu je nutné mať rukavice, alebo použiť dezinfekciu umiestnenú pod chórom.
  • Sedieť či stáť v kostole je možné výlučne len na označených miestach. V prípade ak by bolo viac ľudí, ostatní musia zostať vonku a dodržiavať rovnako odstup 2 metre a používať rúška. Sväté prijímanie sa podáva do ruky.
  • V nedeľu o 8,30 bude omša vyhradená len pre dôchodcov (65 a viac rokov). Z mladších bude prítomná len nevyhnutná asistencia.
  • V nedeľu na omši o 10,00 môžu byť len ľudia do 64 r.

Mons. Krzysztof Nykiel, regens Apoštolskej penitenciárie, dňa 1.11.2019 v Bazilike Svätého domu v Lorete vyhlásil Loretánsky jubilejný rok „Panny Márie Kráľovnej a Nebeskej brány“.

Logo jubilejného Loretánskeho roku

8.12.2019 – 10.12.2020

V centrálnej časti je znázornený presun Svätého domu.

Nad domom je vyobrazené Mária s dieťaťom a dvaja anjeli, ktorí držia korunu nad hlavou Panny. Pod nimi je nápis „Regina et ianua coeli“ čo je citátom z Loretánskch litánii, ktoré označujú Máriu ako „Kráľovnú a bránu do neba“.

Prof. Ján Ďačok, SJ

Dňa 11.7.2019 zomrel francúzsky pacient Vincent Lambert. Jeho smrť v mnohých ľuďoch vyvolala morálno-etické otázniky. Profesor Ján Ďačok SJ, kňaz a lekár, ktorý prednáša etické disciplíny na Pápežskej univerzite Gregoriana a je teológom Apoštolskej penitenciárie, verejne poskytol nasledujúce cirkevné stanovisko.