Farnosť sv. Jozefa Brehy

Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožíva okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší.