Pomoc UKRAJINE

POMOC UKRAJINE - 3 linky

Ak prídete do kontaktu s osobou z Ukrajiny ktorá potrebuje pomoc, môžete sa zorientovať tu:

Aplikácia farnosti

Do vašich mobilov s androidom si môžete siahnúť novú aplikáciu našej farnosti s názvom FARNOSŤ BREHY.

V aplikácii sú k dispozícii farské oznamy, aktuality a pre Lektorov aj prihlasovací kalendár na čítania.

Stránky