Liturgia

Dnešný dátum: štvrtok, 27. jún 2019
Katolícky kalendár:
- liturgia: Najsv. Srdca Ježišovho (slávnosť)
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

TKKBS

Tlacova kancelaria Konferencie biskupov Slovenska - spravodajsky server
Aktualizácie: pred 1 hod 5 min

Staré Hory privítali štvrtú celoslovenskú púť kresťanských zdravotníkov

10. jún 2019 - 17:06
V sobotu 8. júna 2019 sa v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách stretlo približne dvesto zdravotníkov z celého Slovenska na štvrtom ročníku Celoslovenskej púte zdravotníkov, ktorú pripravila Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov Slovenska. Púť sa začala svedectvami.

O etických otázkách zdravotnej starostlivosti hovorili v Banskej Bystrici

10. jún 2019 - 16:45
S názvom "Etické otázky zdravotnej starostlivosti v osobitných situáciach" sa v piatok 7. júna 2019 konala v Banskej Bystrici tradičná každoročná konferencia, ktorú organizuje Subkomisia pre bioetiku KBS v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Milosrdných bratov a Onkologickým ústavom sv. Alžbety.

Arcibiskup Ján Babjak vysvätil v prešovskej katedrále ôsmich diakonov

10. jún 2019 - 16:32
Počas svätej liturgie na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, v nedeľu 9. júna, vysvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove ôsmich diakonov. Toto svätenie prijali: Pavol Fečkanin, Miroslav Hamarčák, Jozef Košč, Dávid Kravec, Michal Pavliško, Patrik Priputen, Matúš Sejka a Michal Vasiľ.

Pozvánka na slávnostné Te Deum v seminárnom kostole v Košiciach

10. jún 2019 - 16:20
Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a prof. Cyril Hišem, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pozývajú na Te Deum - slávnostné ukončenie akademického roka 2018/2019. Uskutoční sa vo štvrtok 13. júna 2019.

Na Kalvárii v Prešove bola Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz

10. jún 2019 - 16:10
V turíčny víkend  7.- 9. júna 2019 sa uskutočnila v centre Hnutia Svetlo-Život na Kalvárii v Prešove Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz, ktorá je začiatkom a vstupom do letného duchovného programu. V programe bola katechéza kňaza Jozefa Heskeho na tému Vyslobodení a vyslobodzujúci, ktorá je heslom nového oázového roka.

V Nitre prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti 20 dospelých birmovancov

10. jún 2019 - 15:50
Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 9. júna 2019 počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého v nitrianskej katedrále – Bazilike sv. Emeráma udelil sviatosť birmovania dvadsiatim dospelým birmovancom. Slávnostnú svätú omšu celebroval s veľprepoštom Mons. Štefanom Vallom, kanonikmi Nitrianskej sídelnej kapituly a ďalšími kňazmi.

Pápež František pozýva mladých ekononómov z celého sveta do Assisi

10. jún 2019 - 15:24
V dňoch 26. - 28. marca 2020 sa uskutoční v Assisi stretnutie mladých ekonómov, podnikateľov a podnikateliek z celého sveta. Pozýva naň pápež František. Pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení list pápeža Františka, ktorý pozýva na toto stetnutie.

Krásu projektov charity je možné spoznať počas jej Národného týždňa

10. jún 2019 - 14:03
Týždeň plný dobrých skutkov, inšpiratívnych rozhovorov, zábavných podujatí pre deti, workshopov pre mladých, stretnutí aj modlitieb za klientov charitných zariadení. To všetko ponúka 2. ročník Národného týždňa charity, ktorým chce Slovenská katolícka charita slovenskej verejnosti priblížiť opäť viac zo svojej krásnej práce a projektov.

Vigília Turíc s biskupom Judákom v Kostole sv. Michala v Dražovciach

10. jún 2019 - 13:22
Podobne, ako učeníci v deň Turíc, zišli sa 8. júna 2019 aj bohoslovci z Kňazského seminára sv. Gorazda z Nitry so svojimi predstavenými a nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom. V predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého spoločne slávili vigílnu svätú omšu netradične v románskom Kostole sv. Michala v Dražovciach pri Nitre.

Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa konala vigília v Hlohovci

10. jún 2019 - 13:05
V sobotu 8. júna, v predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého, sa vo františkánskom kostole Všetkých svätých v Hlohovci konala slávnostná svätá omša. Cirkev túto slávnosť odporúča sláviť osobitým spôsobom, z dôrazom na modlitby a očakávanie prisľúbeného Tešiteľa tak, ako apoštoli zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou.

Svätý Otec na Turíce: Duch Svätý je prvou i poslednou potrebou Cirkvi

10. jún 2019 - 12:42
V deň Slávnosti Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 9. júna slávil pápež František koncelebrovanú svätú omšu na Námestí sv. Petra spolu s kardinálmi, biskupmi, stovkami kňazov a okolo 25 tisíc veriacimi. V predvečer Turíc predsedal sláveniu Eucharistie pri svätodušnej vigílii za účasti členov charizmatických združení a veriacich Rímskej diecézy.

Výber z programu v Televízii LUX, Rádiu LUMEN a v Rádiu Mária (24)

10. jún 2019 - 12:30
Výber z programu v Televízii LUX, Rádiu LUMEN a Rádiu Mária (24)

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (24)

10. jún 2019 - 12:00
Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (24)

Foto: V Bratislave začali Národný týždeň charity

9. jún 2019 - 18:01
Pri príležitosti Slávnosti Zoslania Ducha Svätého hovoril Jozef Haľko o živom Duchu v živom človeku, o úžasnej tvorivosti Ducha Svätého. V súvislosti s nadchádzajúcim Národným týždňom charity 2019 ktorý Slováci môžu zažiť v rôznych kútoch Slovenska, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy spomenul aj silu Charity v regiónoch - silu lásky, ktorá je na mieste, kde je potrebná.

Zorganizovali kurz pre farských koordinátorov Pápežských misijnách diel

9. jún 2019 - 1:00
Jeho obsahom boli štyri prednášky z oblasti histórie PMD, misijných dokumentov pápežov, inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov a praktické podnety a usmernenia pre prácu farského koordinátora PMD k spoločným aktivitám vo farnostiach. Súčasťou kurzu je aj spoločné slávenie svätej omše.

Svätý Otec poslal posolstvo účastníkom kongresu vzdelávania v USA

9. jún 2019 - 0:00
„Vďaka vám za prácu, ktorú konáte pre to, aby ste urobili vzdelávacie inštitúcie miestami a skúsenosťami rastu vo svetle Evanjelia a urobili ich „staveniskami“ humanizmu bratstva pre budovanie civilizácie lásky“. Tieto slová vo svojom videoposolstve adresoval pápež František účastníkom Svetového kongresu katolíckeho vzdelávania.

Augustiniána Michala Giedraitisa blahorečili osobitnou formou v Krakove

8. jún 2019 - 23:05
Titul blahoslaveného Cirkev oficiálne priznala litovskému augustiniánskemu rehoľnému bratovi Michalovi Giedraitisovi. Slávnostnému obradu v sobotu 8. júna v Krakove za účasti poľského i litovského biskupského zboru predsedal kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Tri pápežove očakávania od Charisu – katolíckej obnovy v Duchu Svätom

8. jún 2019 - 22:03
Svätý Otec prijal lídrov katolíckych charizmatických združení z celého sveta na záver ich trojdňovej medzinárodnej konferencie vo Večnom meste. Tá nesie meno „Charis“ – čo je aj názov nového orgánu v službe jednoty, ktorý zriadilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život na žiadosť pápeža Františka.

Myšlienka "So Svätou rodinou" dominovala farskému dňu rodiny v Šali

8. jún 2019 - 21:01
Myšlienka "Spolu so Svätou rodinou" dominovala farskému dňu rodiny, ktorý zorganizovali v sobotu 8. júna 2019 v Šali. Tradičná oslava rodiny a jej darov začala spoločnou svätou omšou s Kostole sv. Margity Antiochijskej. Vyvrcholením celej hry bolo spoločné skladanie témy dňa rodiny.

Štyria gréckokatolícki redemptoristi sú novými misionármi milosrdenstva

8. jún 2019 - 20:02
Svätý Otec František ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi Jozef Jurčenko, Juraj Rak, Jaroslav Štelbaský a Maroš Dupnák. Dostali tak špeciálne poslanie, aby ich pastoračné a misijné pôsobenie zviditeľňovalo Božie milosrdenstvo.

Stránky