Liturgia

Dnešný dátum: štvrtok, 14. november 2019
Meniny má Irma.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

TKKBS

Tlacova kancelaria Konferencie biskupov Slovenska - spravodajsky server
Aktualizácie: pred 23 min 32 s

Nitriansky biskup Judák navštívil Slovenskú katolícku misiu v Londýne

11. november 2019 - 11:45
V dňoch 8. - 10. novembra bol na pastoračnej návšteve Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Pastoračná návšteva biskupa Judáka v Slovenskej katolíckej misii v Londýne vyvrcholila v nedeľu 10. novembra slávnosťou vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie. Sviatosti prijalo sedem kandidátov.

Rok Mikuláša Lexmanna odštartoval v jeho rodisku spomienkovou akciou

11. november 2019 - 11:20
Slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval brat Dominik R. Letz OP. V homílii zdôraznil trvalý odkaz Mikuláša Lexmanna OP aktuálny aj v súčasnosti, ktorým je bezhraničná vernosť Pánovi a svätej katolíckej Cirkvi aj za cenu vlastného života. Účastníci slávnosti sa po svätej omši poďakovali pátrovi Mikulášovi pri jeho hrobe.

Festival sakrálneho umenia v Košiciach začal svoj jubilejný 30. ročník

11. november 2019 - 11:01
Prispievať k šíreniu vzájomného porozumenia a tolerancie je hlavnou myšlienkou Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach. Jubilejný 30. ročník dvojtýždňového festivalu sa začal v nedeľu. „Festival ponúka spojenie sakrálnej hudby, spevu a hovoreného slova a prispieva tak k rozvoju duchovnej kultúry v Košiciach,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.

Svätý Otec František znovu potvrdil odhodlanie navštíviť Južný Sudán

11. november 2019 - 10:45
Pri nedeľnom stretnutí s veriacimi na modlitbe Anjel Pána pápež František znovu potvrdil svoje odhodlanie navštíviť Južný Sudán. Hoci ešte nebola reč o konkrétnom termíne cesty, Svätý Otec naznačil, že plán by sa mal uskutočniť už v najbližšom roku. V úvodnom príhovore sa pápež František sústredil na otázku života po smrti.

Arcibiskup Ján Orosch pre začiatkom novény: Oživme malé spoločenstvá

11. november 2019 - 10:21
"Panna Mária bola pre celé generácie našich predkov pomocníčkou a orodovníčkou. Chvalabohu, z roka na rok rastie počet ľudí, ktorí na Trnavskú novénu prichádzajú. Veľmi tomu pomáhajú TV LUX a Rádio Lumen. Božia Matka, jej poslanie a blízkosť Božieho Syna, to všetko nám má stále čo povedať," hovorí trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Svätomartinská zbierka pôjde na štúdium bohoslovcov v Rwande a Iraku

11. november 2019 - 10:00
Tradičná Svätomartinská zbierka podporí duchovné povolania - štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku. Vyplýva to z pastierskeho listu bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý sa čítal v kostoloch arcidiecézy.

Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (46)

11. november 2019 - 9:00
Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (46)

Pápež v Lateráne: Niet srdca, v ktorom by sa Kristus nemohol znovuzrodiť

9. november 2019 - 21:27
V sobotu 9. novembra si Cirkev liturgicky pripomenula výročie posviacky Lateránskej baziliky. Pápež František pri eucharistickom slávení v tejto bazilike udelil mandát tímom Rímskej diecézy na ďalšie obdobie ich činnosti.

Ratzingerovu cenu si z rúk pápeža prevzali Charles Taylor a Paul Béré

9. november 2019 - 21:05
V Apoštolskom paláci vo Vatikáne si v sobotu 9. novembra z rúk Svätého Otca prevzali Ratzingerovu cenu dve osobnosti: kanadský filozof a sociológ prof. Charles Taylor, a jezuitský teológ z Burkiny Faso páter Paul Péré.

V maďarskom hlavnom meste spomínali na začiatky Katolíckych novín

9. november 2019 - 20:45
Presne v deň narodenín Katolíckych novín 7. novembra pri príležitosti 170. výročia ich založenia Slovenský spolok Identita spolu s redakciou Katolíckych novín a so Slovenským inštitútom v Budapešti pripravili jedinečné stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, aby si pripomenuli túto významnú udalosť.

V Bratislavskej arcidiecéze čítajú list arcibiskupa k sviatku svätého Martina

9. november 2019 - 16:00
V Bratislavskej arcidiecéze čítajú kňazi v kostoloch pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského k sviatku sv. Martina z tours v roku 2019. Prinášame ho v plnom znení.

Minoriti si pripomenuli mučeníctvo mladého novica Štefana Iglódyho

8. november 2019 - 15:13
Slovenská minoritská kustódia si v obci Rad (okres Trebišov) pripomenula 380. výročie mučeníckej smrti mladého novica Štefana Iglódyho. Duchovný otec a veriaci farnosti Rad pripravili bohatý duchovný program: adoráciu Najsvätejšej sviatosti, slávnostnú svätú omšu a procesiu k miestu, kde bol kedysi minoritský kláštor.

Spolok sv. Vojtecha oslovuje na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave

8. november 2019 - 14:15
Jedným z vystavovateľov na Bibliotéke je Spolok svätého Vojtecha, ktorý okrem osvedčených titulov prezentuje i nové vydanie Božskej komédie, ktorej autorom je Dante Alighieri. Práve toto dielo patrí podľa obchodnej referentky SSV Barbory Makovníkovej medzi tie, ktoré zaujali návštevníkov stánku najviac.

Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej slávil 20. výročie založenia

8. november 2019 - 13:48
Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej, ktorý zastrešuje Spišská katolícka charita, oslávil dvadsiate výročie od svojho založenia. Kroky všetkých zamestnancov, klientov, ale i pozvaných hostí či priateľov charity smerovali do kostola sv.Martina, kde bola svätá omša. Bohoslužbu celebroval spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

Sestry saleziánky pozývajú na benefičný koncert vďačnosti v Bratislave

8. november 2019 - 13:35
Sestry saleziánky pozývajú na benefičný koncert vďačnosti, na ktorom vystúpi Dominika Stará a Trio Miriam Kaiser. Dobrovoľné vstupné použijú na rekonštrukciu saleziánskeho vzdelávacieho strediska na Kremnickej ulici v Bratislave. Koncert sa uskutoční  v nedeľu 1. decembra v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí  1 v Petržalke.

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy pripravil súťaž Piráti krásy

8. november 2019 - 13:20
V pondelok a štvrtok sa konala recitačná súťaž Piráti krásy. Každoročne ju pripravuje Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Súťaž prebiehala v dvoch oblastných kolách a recitátori súťažili s poéziou a prózou v kategóriách základné a stredné školy. Tento rok sa do súťaže zapojilo 57 žiakov a témou bola Oslava Boha stvoriteľa.

V slovenčine vychádza kniha rozhovorov médií so zakladateľom Opus Dei

8. november 2019 - 13:05
Ide o zbierku novinárskych rozhovorov z rôznych médií so zakladateľom Opus Dei. Aj keď rozhovory pochádzajú z roku 1968, mnohé otázky a témy sú nadčasové a aktuálne aj dnes. Knihu v Bratislave predstavili dekan Fakulty masmediálnej komunikácie Santa Croce v Ríme José María La Porte a hovorca KBS Martin Kramara.

Pápež pripomenul odkaz Pedra Arrupeho: Slúžiť viere a spravodlivosti

8. november 2019 - 12:48
Svätého Otca v mene všetkých pozdravil generálny predstavený rehole páter Arturo Sosa. Na audiencii bolo prítomných vyše 200 jezuitov a ich laických spolupracovníkov zo 62 krajín sa vo Večnom meste stretlo na výročnom kongrese pri 50. výročí Sekretariátu pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu Spoločnosti Ježišovej.

Pápež František: Montrealský protokol o ozóne je vzor spolupráce ľudstva

8. november 2019 - 12:32
Svätý Otec ocenil pozitívne výsledky Montrealského protokolu na ochranu ozónovej vrstvy planéty a označil ho za model medzinárodnej spolupráce pri šírení integrálneho ľudského rozvoja. Urobil tak v posolstve, ktoré v jeho mene prečítal pri stretnutí zástupcov signatárskych krajín v Ríme vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Svätý Otec v novej knihe na tému misií: Mučeníci sú víťazmi, nie obeťami

8. november 2019 - 12:25
Pápež František sa v rozhovore s talianskym novinárom priznáva, že k jezuitom vstúpil pritiahnutý ich misionárskym povolaním. Mal aj túžbu ísť do Japonska, ale vtedy tú túžbu nebolo možné zrealizovať. „Ale vždy som si uvedomoval, že ohlasovať Ježiša a jeho Evanjelium vždy znamená isté vyjdenie von a kráčanie“.

Stránky