Liturgia

Dnešný dátum: štvrtok, 14. november 2019
Meniny má Irma.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

TKKBS

Tlacova kancelaria Konferencie biskupov Slovenska - spravodajsky server
Aktualizácie: pred 37 min 40 s

Spomeňme si na všetkých svätých a zosnulých spolu s našimi biskupmi

31. október 2019 - 12:45
Prinášame výber z programu biskupov na Slávnosť všetkých svätých a Spomienku na všetkých verných zosnulých s našimi biskupmi naprieč diecézami.

Farnosť Hniezdne slávi jubilejný rok, získať je možné úplne odpustky

31. október 2019 - 12:20
Apoštolská penitenciária udelila dekrét o získaní úplných odpustkov počas jubilejného roka starobylej farnosti Hniezdne. So žiadosťou o udelenie tohto duchovného daru sa na Apoštolskú penitenciáriu obrátil farár farnosti Peter Olekšák, aby farníci a pútnici tohto chrámu mohli získať vytúžené ovocie posvätenia počas jubilejného roka farnosti.

Pozvánka na duchovnú obnovu pre zranených spontánnym potratom

31. október 2019 - 12:05
"Milujúca náruč" - je názov duchovných cvičení pre zranených potratom. Sprevádzané sú modlitbami za uzdravenie a oslobodenie po potrate (pre matky i otcov). Konajú sa v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Exercitátorom je P. Artur Cierlicki, SAC. Uskutočnia sa v dvoch termínoch - 29. 11. - 1. 12. 2019 a 31. 1. - 2. 2. 2020.

Spoluprácu veriacich v komunizme približuje výstava "Bratia vo viere"

31. október 2019 - 11:40
Vzájomnú pomoc veriacich v socialistickom bloku približuje v budove Národnej rady SR výstava Bratia vo viere. S jej slávnostným otvorením bol spojený aj seminár a premietal sa dokumentárny film Stopy v snehu. Výstava je výsledkom spolupráce ÚPN s poľským Inštitútom národnej pamäti a Poľským veľvyslanectvom na Slovensku.

Arcidiecézna charita v Košiciach otvorila stacionár Snina verejnosti

31. október 2019 - 11:25
V utorok 29. októbra privítali v Dennom stacionári Snina (Arcidiecézna charita Košice) pozvaných hostí, rodinu prijímateľov služby i širokú verejnosť. Deň otvorených dverí pripravili v mesiaci, ktorý je venovaný seniorom. V programe odzneli slová vďaky za každodennú starostlivosť. Denný stacionár Snina je ambulantná sociálna služba

Organizátori pochodu vítajú schválenie lepšej informovanosti matiek

31. október 2019 - 11:10
Národná rada SR schválila novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá okrem iného zavádza pravidlo, aby matka pred potratom videla na ultrazvuku svoje dieťa a počula tlkot jeho srdca. Návrhom sa tiež zakazuje reklama na potraty. Organizátori pochodu za život vítajú schválenie lepšej informovanosti matiek pred potratom.

Bývalého veliteľa ochranky pápeža Františka ocenili rytierskym titulom

31. október 2019 - 10:46
Niekdajší komandant vatikánskej ochranky Domenico Giani bol vyznamenaný najvyšším ocenením pre laikov v službách Svätej stolice. Titul Rytiera Veľkého kríža mu odovzdal predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán kardinál Giuseppe Bertello. Domenico Giani vo vatikánskom bezpečnostnom zbore pracoval 20 rokov.

Teológ Lichner sa stáva prorektorom TU, fakultu povedie Juraj Dolinský

31. október 2019 - 10:30
Po dvoch funkčných obdobiach dekana Teologickej fakulty sa profesor Miloš Lichner SJ stáva novým prorektorom Trnavskej univerzity (TU) v Trnave pre vonkajšie vzťahy. Na novú pozíciu nastupuje od 1. novembra. Vedenia Teologickej fakulty TU ujíma cirkevný historik, kňaz a jezuita profesor Juraj Dolinský. 

Vojenskí ordinári sa v Ríme školia v problematike vojnových väzňov

31. október 2019 - 10:19
Katolícki vojenskí ordinári celého sveta sa v dňoch 29. – 31. októbra stretli vo Večnom meste na medzinárodnom formačnom kurze zameranom na špecifickú oblasť medzinárodného humanitárneho práva. Kurz má tento rok tému: „Odňatie slobody v situácii ozbrojených konfliktov. Poslanie vojenských kaplánov.“

V Rodinkove bude obnova pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami

31. október 2019 - 10:05
V Advente sa uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia po rozvode s témou Prijatie svojej situácie a odpustenie. Táto obnova býva raz do roka. Duchovná obnova sa uskutoční 13. - 15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách.

Svätý Otec vymenoval nového konzultora Dikastéria pre komunikáciu

31. október 2019 - 9:43
Svätý Otec František vymenoval nového konzultora Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice. Je ním francúzsky laik Jean-Marie Montel, generálny riaditeľ vydavateľskej skupiny Bayard, ktorá vydáva aj známy denník La Croix. V minulosti Jean-Marie Montel viedol vydavateľstvá Malesherbes Publications a Milan Presse.

Vyšlo nové číslo Slova, časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

31. október 2019 - 9:21
Vyšlo nové číslo Slova, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V hlavnej rubrike zakončuje seriál článkov o Svätom Duchu, jeho daroch a charizmách. O pro life aktivitách sme sa porozprávali s Dr Tymoteuszom Zychom, členom tímu na ochranu rodinnej autonómie a rodinného života na poľskom ministerstve spravodlivosti.

Rádio LUMEN prijalo do svojej kaplnky relikviu bl. Anny Kolesárovej

31. október 2019 - 9:00
V stredu 30. októbra sa pracovníkom Rádia LUMEN podarilo rozšíriť počet relikvií v rozhlasovej kaplnke sv. Michala archanjela. Navštívil ich postulátor  procesu blahorečenia Anny Kolesárovej Marek Ondrej. V rámci formačného stretnutia pre pracovníkov Rádia LUMEN slúžil svätú omšu a v kázni pripomenul príklad novej slovenskej blahoslavenej.

Taje gregoriánskeho chorálu predstavil študentom profesionál z Prahy

30. október 2019 - 17:05
Students meet professionals je edukačno-umelecký projekt zameraný na podporu a skvalitnenie vzdelávania v oblasti interpretačného umenia. V rámci tohto projektu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave privítali profesionála v oblasti gregoriánskeho chorálu Davida Ebena z Karlovej univerzity v Prahe.

Pápež apeloval za Irak a bol svedkom britsko-argentínskeho zmierenia

30. október 2019 - 16:35
Duch Svätý je protagonistom misie a evanjelizácie, otvára srdcia pohanov a oslobodzuje ich. O tomto dnes hovoril pápež František v katechéze pri generálnej audiencii, keď v rámci cyklu o Skutkoch apoštolov priblížil druhú misijnú cestu apoštola Pavla. Svätý Otec vyslovil výzvu na pokoj v Iraku.

Katechéza o Skutkoch apoštolov: Kresťanská viera prichádza do Európy

30. október 2019 - 16:02
Prinášame plné znenie katechézy pápeža Františka, ktorú predniesol na Vatikánskom námestí 30. októbra 2019. Katechéze dal názov: „«Prejdi do Macedónska a pomôž nám!» (Sk 16,9) Kresťanská viera prichádza do Európy“.

Liturgický program Svätého Otca na november 2019 – január 2020

30. október 2019 - 14:30
Už je známy liturgický program pápeža Františka na najbližšie tri mesiace (november 2019 - január 2020). V novembri ho čaká apoštolská cesta do Thajska a Japonska. December bude tradične spojený so slávením vianočných sviatkov. V januári Svätý Otec udelí krst niekoľkým deťom pri svätej omši v Sixtínskej kaplnke.

V Spojenej škole sv. Jána Pavla II. bola po prvý raz odpustová slávnosť

30. október 2019 - 13:05
Cirkev si koncom októbra pripomenula prvého slovanského pápeža. Tento deň bol obzvlášť výnimočný pre školákov a pedagógov pod Tatrami, ktorí so spomienkou na Karola Wojtylu po prvýkrát oslávili v škole odpust. Chystali sa naň počas celého mesiaca. Program bol spojený s modlitbami, zamysleniami a poklonami pred relikviami.

Na Orave pripomenuli osobnosť kňaza, ktorý žije v srdciach veriacich

30. október 2019 - 12:28
V histórii farnosti Novoť na Orave vyniká osobnosť Mons. Štefana Mnoheľa, ktorý žije aj naďalej v srdciach veriacich. Svedčí o tom spomienkové podujatie z príležitosti 75.výročia od jeho smrti. Spolurodáci si sprítomnili jeho posolstvo a zároveň si uctili jeho pamiatku. Bol mužom modlitby a známý je jeho asketický spôsob života.

Ďalšie dišputy pod nitrianskym hradom o osude duší nepokrstených detí

30. október 2019 - 11:51
Nitrianske biskupstvo a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre si v rámci cyklu nazvaného „Dišputy pod hradom“ dovoľujú pozvať záujemcov na diskusný večer, ktorého hosťom bude morálny teológ ThLic. Ján Vigľaš. Diskutovať sa bude na tému osudu duší nepokrstených detí. Dišputy pod hradom sa uskutočnia v utorok 5. novembra.

Stránky