Liturgia

Dnešný dátum: sobota, 11. júl 2020
Meniny má Milota.
Katolícky kalendár:
- liturgia: sviatok
Liturgický rok: A

Subscription

Enter your e-mail address below.

Čítačka správ

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha pozýva mužov do Vysokých Tatier

TKKBS - 17. jún 2020 - 15:39
Ako sa už stáva dobrou tradíciou, aj v tomto roku pozývajú členovia Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia) po piaty raz do Vysokých Tatier. Táto pozvánka je určená najmä mužom vo veku 18 – 40 rokov, ktorí hľadajú hlbší zmysel života v službe chorým a núdznym ľuďom.

Kňazi ordinariátu slúžili v prvej línii, pripomína biskup František Rábek

TKKBS - 17. jún 2020 - 15:24
Kňazi pôsobiaci v ordinariáte Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR slúžili aj počas koronakrízy. Boli to najmä kňazi v armáde, polícii či väzenskí kapláni, povedal Rádiu LUMEN Mons. František Rábek. Vojenský ordinár napísal počas krízy množstvo zamyslení nad Božím slovom, keďže sa nemohli konať verejné bohoslužby.

Katolícke biblické dielo spustilo po aplikácii novú verziu svojho webu

TKKBS - 17. jún 2020 - 15:00
"Hlavnou úlohou v Roku Božieho Slova je ukázať na krásu Svätého Písma a motivovať kresťanov, aby ho denne čítali. Katolícke biblické dielo, ktoré má od Konferencie biskupov Slovenska poverenie venovať sa biblickému apoštolátu, využilo čas karanténnych opatrení na prípravu viacerých projektov," informoval jeho riaditeľ Anton Ziolkovský.

Administrátor Košickej eparchie navštívil farnosť Košice - Ťahanovce

TKKBS - 17. jún 2020 - 14:45
Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, navštívil v nedeľu farnosť Košice-Ťahanovce. "Miestny Chrám bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku bol tak príležitosťou k uvedomeniu si dôležitosti jednotlivca pre farské spoločenstvo a jeho úlohy v ňom," informovala Veronika Marcinová.

Biskupi USA kritizujú súd za predefinovanie „pohlavia“ na „orientáciu“

TKKBS - 17. jún 2020 - 14:30
„Som hlboko znepokojený, že Najvyšší súd Spojených štátov skutočne predefinoval právny význam «pohlavia» v občianskoprávnom zákonodarstve našej krajiny. Je to nespravodlivosť, ktorá bude mať dôsledky v mnohých oblastiach života“, reagoval predseda Konferencie biskupov USA José H. Gomez na rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Pápežská komisia pre zdravotnícke inštitúcie pokračuje s novými členmi

TKKBS - 17. jún 2020 - 14:18
Pápežskú komisiu pre aktivity cirkevných verejných právnych subjektov v zdravotníckom sektore zriadil pápež František v decembri 2015 formou reskriptu. Komisia zabezpečuje dohľad nad špecifickými cirkevnými zdravotníckymi zariadeniami. Má za úlohu skúmať udržateľnosť zdravotníckeho systému cirkevných verejných právnych subjektov.

Foto: Brífing po zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska v Donovaloch

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:59
Prinášame fotografie z brífingu po 96. plenárnom zasadnutí KBS v Donovaloch.

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k voľnej nedeli

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:45
"Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou," píše vo vyhlásení k voľnej nedeli Konferencia biskupov Slovenska.

Biskupi Slovenska poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:45
"Čosi podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes môžeme s náležitou pokorou skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala zvládnuť," píšu slovenskí biskupi v poďakovaní kňazom a veriacim.

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:44
Biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Arcibiskup Lackner novým predsedom Rakúskej biskupskej konferencie

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:15
Rakúska biskupská konferencia má nového predsedu, stal sa ním arcibiskup Franz Lackner (63). Je nástupcom kardinála Christopha Schönborna (75), ktorý po 22 rokoch odchádza z funkcie z dôvodu svojho veku. Metropolita salzburskej cirkevnej provincie bol už v ostatných piatich rokoch Schönbornovým zástupcom.

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k voľnej nedeli

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:00
"Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou," píše vo vyhlásení k voľnej nedeli Konferencia biskupov Slovenska.

Biskupi Slovenska poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:00
"Čosi podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes môžeme s náležitou pokorou skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala zvládnuť," píšu slovenskí biskupi v poďakovaní kňazom a veriacim.

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach

TKKBS - 17. jún 2020 - 13:00
Biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Žilinská diecéza ocenila najlepších žiakov katolíckych cirkevných škôl

TKKBS - 17. jún 2020 - 12:45
Žilinská diecéza ocenila najlepších žiakov katolíckych cirkevných škôl. Slávnosť oceňovania sa konala na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, kde sa konala svätá omša s vybranými žiakmi katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy s ich rodičmi, riaditeľmi alebo triednymi učiteľmi.

Na Mariánskej hore v Levoči bude opäť štafetová modlitba za kňazov

TKKBS - 17. jún 2020 - 12:25
Mariánska hora s Bazilikou Navštívenia Panny Márie bola do výročnej celosvetovej štafetovej modlitby ruženca prvý raz zaradená spolu so šesťdesiatimi svetovými bazilikami v roku 2013. Odvtedy levočskí veriaci vytvárajú spoločenstvo ducha, aby posväcovalo kňazov slúžiacich veriacim. Najbližšia bude v piatok 19. júna 2020.

Je to veľká česť slúžiť pri sláveniach pápeža, vraví ceremoniár Welnitz

TKKBS - 17. jún 2020 - 12:05
Ľubomír Welnitz si praje, že svojou službou pápežského ceremoniára pomôže k tomu, aby sa liturgia pre každého z nás stala modlitbou a stretnutím s naším Bohom. Svoju službu začne v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne na Slávnosť sv. Petra a Pavla. TK KBS hovorí s novým pápežským ceremoniárom Ľubomírom Welnitzom.

Štatistiky o Spišskej diecéze, ktorá dostane nového pomocného biskupa

TKKBS - 17. jún 2020 - 11:52
V Spišskej Kapitule bude 24. júna o 10:00 biskupská vysviacka nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Jána Kuboša. Prinášame vybrané štatistiky o diecéze, ktoré spracovalo Spišské biskupstvo.

Štatistiky o Spišskej diecéze, ktorá dostane nového pomocného biskupa

TKKBS - 17. jún 2020 - 11:49
V Spišskej Kapitule bude 24. júna o 10:00 biskupská vysviacka nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Jána Kuboša. Prinášame vybrané štatistiky o diecéze, ktoré spracovalo Spišské biskupstvo.

Kňazi i ľud potrebujú cítiť blízkosť biskupa, vraví biskup Štefan Sečka

TKKBS - 17. jún 2020 - 11:48
Spišská diecéza očakáva vzácna udalosť. Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. O dôvodoch potreby nového biskupa hovoríme so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom, ktorý bude jeho prvým svätiteľom.

Stránky