Liturgia

Dnešný dátum: sobota, 11. júl 2020
Meniny má Milota.
Katolícky kalendár:
- liturgia: sviatok
Liturgický rok: A

Subscription

Enter your e-mail address below.

Čítačka správ

Pred druhou návštevou sv. Jána Pavla II. biskupi napísali list veriacim

TKKBS - 30. jún 2020 - 12:25
Slovensko si pripomína 25. výročie od druhej návštevy Jána Pavla II. Pod Tatry pricestoval v piatok 30. júna 1995. Ako uvádza kniha "Kardinál Jozef Tomko Život v službe evanjelia, ktorú napísal Marián Čižmár, na návštevu sa zodpovedne pripravovali aj veriaci. Niesla sa v duchu hesla: "Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme".

V Spišskej diecéze bude budúci mesiac historicky prvé zasvätenie panien

TKKBS - 30. jún 2020 - 12:00
„K týmto formám zasväteného života sa pridáva stav panien, ktoré po prejavení svätého predsavzatia užšie nasledovať Krista, diecézny biskup zasvätí Bohu podľa schváleného liturgického obradu, mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím Synom, a odovzdá ich službe Cirkvi," píše Kódex kanonického práva Kán. 604 – § 1.

Časopis Studia Biblica Slovaca sa tentoraz zameraný na tému prorokov

TKKBS - 30. jún 2020 - 11:43
Väčšinu štúdií vytvorili autori zo zahraničia. Prvým z nich je Emanuel Tov, emeritný profesor Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, ktorý skúma fakt reinterpretácie niektorých postáv z bloku Skorších prorokov. Druhý v zahraničí pôsobiaci autor je Slovák Peter Dubovský, SJ, ktorý sa vo svojej štúdii zaoberá Eliášovými a Elizeovými zázrakmi.

Gréckokatolíci z Košíc si pripomenuli 20. výročie posvätenia ich chrámu

TKKBS - 30. jún 2020 - 11:25
Gréckokatolícki veriaci z mestskej časti Západ v Košiciach si pri slávnosti sviatku svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla pripomenuli aj výročie 20. jeho posvätenia, ako aj 25. výročie posvätenia jeho základného kameňa Jánom Pavlom II, keď v roku 1995 navštívil Slovensko. Svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR.

Uplynulo štvrťstoročie od návštevy svätého Jána Pavla II. na Slovensku

TKKBS - 30. jún 2020 - 10:55
Slovensko si pripomína 25. výročie od druhej návštevy Jána Pavla II. Od 30. júna do 3. júla 1995 navštívil Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču, Poprad a Vysoké Tatry a stretol sa s predstaviteľmi SR a stovkami tisíc veriacich. V Košiciach kanonizoval Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca.

Ako Cyril a Metod naplnili odkaz Petra a Pavla? Čítajte Katolícke noviny

TKKBS - 30. jún 2020 - 10:30
Najnovšie Katolícke noviny približujú, ako svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat Petra a Pavla. S príchodom letných dní sa v kalendári stretávame s „dvojitou dávkou“ svätcov, ktorí sú nám blízki svojím odkazom, hoci sú nám – aj navzájom – pomerne časovo vzdialení. V tomto roku ich dokonca slávime v jednom týždni.


Svätý Otec František: Chráňme jednotu modlitbou, prorokujme službou

TKKBS - 29. jún 2020 - 18:49
Na slávnosť sv. Petra a Pavla Svätý Otec František celebroval vo Vatikánskej bazilike svätú omšu spojenú s udeľovaním arcibiskupských pálií. V príhovore sa zameral na dve ústredné výzvy: k jednote a k proroctvu. Na slávnosť sv. Petra a Pavla udelil pápež František požehnanie z okna Apoštolského paláca, spojené s modlitbou Anjel Pána.

Veľvyslanci SR a ČR vo Vatikáne si uctili pamiatku prvého nuncia v ČSFR

TKKBS - 29. jún 2020 - 18:30
Veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky si dnes spolu s veľvyslancom Českej republiky pri Svätej stolici Václavom Kolajom na rímskom cintoríne Verano vo Vatikánskej kaplnke uctili pamiatku kardinála Giovanniho Coppu, prvého apoštolského nuncia v bývalej ČSFR, pri príležitosti 30. výročia jeho menovania.

Uplynulo 110 rokov od posviacky kostola v Černovej Andrejom Hlinkom

TKKBS - 29. jún 2020 - 14:00
Obyvatelia obce, ktorá už tvorí súčasť Ružomberka, sa pred vyše storočím rokmi vzopreli rozhodnutiu úradov o vysviacke nového kostola, pätnásť z nich zaplatilo za svoj nesúhlas životom, niekoľko desiatok bolo zranených. Udalosti v Černovej a streľba žandárov do zástupu nevinných ľudí vyvolali ostré reakcie nielen doma, ale aj za hranicami.

Medzi novými diakonmi vysvätenými v Ríme Slovák Samuel Jackanič

TKKBS - 29. jún 2020 - 13:49
V sobotu 27. júna prijalo v Ríme diakonskú vysviacku 18 jezuitských školastikov z Medzinárodného kolégia Najsvätejšieho mena Ježiš. Boli medzi nimi aj Samuel Jackanič zo Slovenskej provincie a Petr Hruška z Českej provincie Spoločnosti Ježišovej. Svätiteľom bol kardinál Michael Czerny SJ, ktorý súčasne vysvätil aj dvoch kňazov.

Slávnosť kňazskej vysviacky mali počas víkendu aj v dvoch reholiach

TKKBS - 29. jún 2020 - 13:33
Františkán Peter Vnučák prijal sviatosť kňazstva v Martine a kapucín Michal Varga bol vysvätený v Kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave. Svätiteľom v kapucínskom chráme bol biskup z Reykjavíku David Tencer. Novokňazovi pripomenul, že nikto nemôže kňaza nahradiť pri svätej omši, kde premieňa chlieb a víno na telo a krv Krista.

Študenti z Gymnázia svätej Uršule sa zapojili do aktivity Skutok lásky

TKKBS - 29. jún 2020 - 13:02
"V rámci hodín náboženstva v príme A, pri téme "Skutok lásky", sme nechceli zostať len pri slovách. Hľadali sme možnosti, ako sa v čase pandémie zapojiť tak, aby to bol naozaj skutok lásky. Na Deň detí bola v charite vyhlásená zbierka pomôcok. Školský rok síce ešte nekončil, študenti sa pustili do upratovania," informoval Peter Rohal.

Bohoslovecká fakulta chystá prednášku Babylonská veža a Boží projekt

TKKBS - 29. jún 2020 - 12:40
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave pozýva v utorok 30. júna o 18:00 na poslednú prednášku Babylonská veža a Boží projekt v rámci cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11, ktorý bol z dôvodu protiepidemiologických opatrení na tri mesiace prerušený. Ide o projekt šiestich prednášok o knihe Genezis.

Slovensko bude opäť súčasťou svetovej pro-life kampane 40 dní za život

TKKBS - 29. jún 2020 - 12:23
Projekt 40 dní za život vznikol v roku 2004 v štáte Texas v USA, kedy sa miestni pro-liferi rozhodli zjednotiť v modlitbe za ukončenie potratov priamo pred miestnou potratovou klinikou. Odvtedy sa projekt rozšíril do 63 krajín sveta. Vďaka jednoduchej modlitbovej prítomnosti sa tak pred potratom podarilo zachrániť viac než 17 000 bábätiek.

Z rúk arcibiskupa Babjaka prijali kňazskú vysviacku ďalší traja svätenci

TKKBS - 29. jún 2020 - 12:04
V Ľutine počas archijerejskej svätej liturgie udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ kňazskú vysviacku ďalším trom kandidátom, ktorí sa tak pripojili k trom novokňazom, ktorých vysvätil arcibiskup Babjak včera. Spolu s arcibiskupom koncelebrovalo 21 kňazov a po rukopoložení sa k nim pripojili traja novokňazi.

V Košiciach odovzdali certifikáty absolventom Univerzity tretieho veku

TKKBS - 29. jún 2020 - 11:51
Dekan Teologickej fakulty KU v Ružomberku doc. Radoslav Lojan odovzdal certifikáty 23 úspešným absolventom Univerzity tretieho veku na TF KU v študijnom programe Filozoficko-teologické základy. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie.

Pandémia koronavírusu zatvorila aj expozíciu originálnych ikon v Žiline

TKKBS - 29. jún 2020 - 11:37
Ikony nie sú len umelecké diela, ale tiež v sebe skrývajú silné duchovné posolstvo s veľkou hodnotou a porozumením aj pre laikov či neveriacich. Avšak aj ich sa dotklo koronaobdobie. Akým spôsobom, približuje zberateľ a vystavovateľ ikon Milan Urbaník. „Jeden z tých výstupov, ktorý robíme, sú podcasty," povedal Rádiu LUMEN.

Na Domaši obnovili tristoročnú tradíciu svätojánskych slávností Navalis

TKKBS - 29. jún 2020 - 11:25
Na Domaši cez víkend otvorili letnú sezónu. Na slávnostiach svätého Jána Nepomuckého slávnostne požehnali lode a ľudí od vody český kardinál Dominik Duka a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Urobili tak z paluby výletnej lode Bohemia, ktorá sa na vodnú nádrž Domaša dostala vlani z Prahy. Program zahŕňal aj svätú omšu.

Časopis "Rebrík" začne od júla vydávať Vydavateľstvo DON BOSCO

TKKBS - 29. jún 2020 - 11:05
Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov na Slovensku. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Pomáha deťom v ich duchovnom raste, ponúka pekné čítanie, duchovné témy primerané veku dieťaťa, hravé precvičenie školského učiva, mnoho súťažných úloh.

Skauti zo Zboru Silvestra Krčméryho ukončili školský rok v Marianke

TKKBS - 29. jún 2020 - 10:49
Skauti zo Zboru Silvestra Krčméryho z Federácie skautov Európy ukončili školský rok na púti v Marianke. Po svätej omši, ktorú pre skautov, ale aj ďalších ľudí, ktorí prišli, slúžil jezuita Vlastimil Dufka, nasledoval slávnostný sľub nových skautov, opekačka a hry pre rodiny s deťmi. Tento skautský rok bol iný aj kvôli koronakríze.

Stránky