Liturgia

Dnešný dátum: utorok, 22. október 2019
Meniny má Sergej.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

Čítačka správ

V Týždni kresťanskej kultúry v Žiline nechýbalo verejné čítanie Biblie

TKKBS - 10. október 2019 - 18:30
Žilinská diecéza opäť žila Týždňom kresťanskej kultúry. Jubilejný desiaty ročník podujatia priniesol besedy, prednášky, ale aj prehliadku katedrály či turistiku. Neoddeliteľnou súčasťou programu sa počar rokov stalo aj verejné čítanie Biblie. Aj keď tento rok organizátorov zahnalo počasie pod strechu katedrály, opäť sa stretli predstavitelia viacerých cirkví.

Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (41)

TKKBS - 10. október 2019 - 16:24
Prinášame prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku.

Po polroku sa do Oravského Veselého vrátili na misie pátri redemptoristi

TKKBS - 10. október 2019 - 16:18
Povzbudzovať veriacich vo viere, aby aj naďalej v sebe prehlbovali vzťah s Bohom. S týmto cieľom prišli redemptoristi do Oravského Veselého. Obnovu misií tu viedol tím pod vedením Michala Zamkovského. Naposledy navštívili misionári farnosť pred pol rokom. Na jeseň sa tu opäť vrátili.

Arcidiecéza Krakov otvorí beatifikačný proces rodičov sv. Jána Pavla II.

TKKBS - 10. október 2019 - 15:53
Biskupi, ktorí sa zišli na 384. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Poľska, odsúhlasili, aby Arcidiecéza Krakov začala beatifikačný proces rodičov Jána Pavla II. Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Po tomto súhlase je možné požiadať Svätú stolicu o otvorenie diecéznej fázy procesu.

Rím sa pripravuje na svätorečenie kard. Newmana sprievodnými akciami

TKKBS - 10. október 2019 - 15:30
V nedeľu 13. októbra ráno o 10.15 bude Vatikánske námestie dejiskom kanonizačnej slávnosti, pri ktorej Svätý Otec vyhlási za svätých päť osobností viery. Z piatich budúcich svätých je najviac v celosvetovom povedomí osobnosť kardinála Johna Henryho Newmana (1801-1890), pôvodne anglikánskeho teológa, filozofa a neskôr konvertitu.

Katolícke vidiecke hnutia prispievajú k zmenám vo svojom prostredí

TKKBS - 10. október 2019 - 15:05
V nemeckom Augsburgu sa v dňoch 4. - 6 októbra 2019 uskutočnilo ďalšie zo série pracovných stretnutí v rámci európskeho projektu PRORURE, ktorý spája desať vidieckych katolíckych iniciatív. Fórum kresťanských inštitúcii (FKI) zastupoval jej podpredseda Pavol Kossey. Cieľom stretnutia predstaviť možnosti zefektívnenia spolupráce.

Biskupstvo Rožňava hľadá nového riaditeľa školy v Lučenci a v Rožňave

TKKBS - 10. október 2019 - 13:26
Biskupstvo Rožňava vypísala dve nové výberové konania. Hľadá riaditeľa/riaditeľku Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci a Katolíckej materskej školy blahoslavenej Zdenky v Rožňave. Bližšie informácie zverejnila na svojej webstránke diecézy (TU a TU). Kandidáti musia mať spôsobilosť na právne úkony, komunikačné a riadiace schopnosti.

V bratislavskom Lamači bude svätá liturgia v ukrajinskom jazyku

TKKBS - 10. október 2019 - 13:15
V bratislavskom Lamači bude v kaplnke svätej Rozálie v nedeľu o 10:00 svätá liturgia v ukrajinskom jazyku. Liturgiu bude slúžiť kňaz ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Jurij Kolasa. Liturgia bude zo sviatku Pokrovu presvätej Bohorodičky. Kaplnka svätej Rozálie je národná kultúrna pamiatka. Kaplnka bola postavená v rokoch 1680 – 1682.

V Heľbe sa konalo stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy

TKKBS - 10. október 2019 - 13:00
V sobotu 5. októbra 2019 sa v Heľpe konalo stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy. Každoročne sa koná pod záštitou tímu pastorácie mládeže. Snahou tohtoročného stretnutia bolo, aby mladí spoznali nového koordinátora – kňaza Ondreja Michalca, nakoľko túto službu od 1. júla 2019 prevzal po Patrikovi Balázsovi.

Veriaci v Trnave si pripomenuli 13. výročie úmrtia biskupa Hnilicu

TKKBS - 10. október 2019 - 12:40
Veriaci v trnavskej Katedrále svätého Jána Krstiteľa si v utorok pripomenuli trináste výročie odchodu biskupa Pavla Hnilicu do domu nebeského otca. Na úvod svätej omše prítomných privítal trnavský arcibiskup Ján Orosch. Hlavným celebrantom spomienkovej svätej omše bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.

V katedrále svätého Šebastiána vystavia relikvie bl. Alexandriny da Costa

TKKBS - 10. október 2019 - 12:25
V katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch budú v nedeľu počas večernej svätej omše o 18:00 vystavené relikvie blahoslavenej Alexandriny da Costa. Práve v tento deň má táto saleziánka spolupracovníčka sviatok jej prechodu do Domu Otca. Jej sviatok si preto v tento deň pripomína celá saleziánska rodina.

Misionári Identes ponúkajú v Bratislave nový prednáškový cyklus o čistote

TKKBS - 10. október 2019 - 12:10
Misionári Identes ponúkajú v Bratislave prednáškový cyklus o čistote. Kňaz Antonín Lukeš spolu s misionárkou Janou Bobokovou chcú v katolíckom Dome Quo Vadis hovoriť o čistote z rôznych aspektov. Misionári Identes ponúkajú série prednášok v Bratislave už asi štyri roky. S nápadom urobiť cyklus prednášok o čistote prišla Jana Boboková.

Slovenská katolícka misia obnoví činnosť v novom akademickom roku

TKKBS - 10. október 2019 - 11:50
V novom akademickom roku obnovuje svoju činnosť Slovenská katolícka misia v Ríme. Prvá svätá omša sa uskutoční v nedeľu 20. októbra 2018 o 16:30 v Kostole San Girolamo. Po svätej omši sú všetci prítomní pozvaní na tradičné agapé. Misia medzi sebou privíta aj nových krajanov, ktorí prišli do Ríma. 

Konferencia európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj v Bratislave

TKKBS - 10. október 2019 - 11:30
V Bratislave bude v dňoch 11. - 14. októbra 2019 valné zhromaždenie Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (Justitia et Pax Europa). Ide o organizáciu so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et Pax. Tie pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách.

Pápež František: Šavlova premena Ježišovým dotykom priamo na telo

TKKBS - 10. október 2019 - 11:14
Pri generálnej audiencii v stredu 9. októbra sa pápež František v katechéze zameral na udalosť Šavlovho obrátenia v kontakte so vzkrieseným Ježišom, ktorý ho oslepil a priviedol na správnu cestu vnímania kresťanov. Zo Slovenska tentoraz prišli pútnici z Košíc, Hrabušíc a z farností Gbely, Chlebnice a Hlivištia.

Pápež František zablahoželal k sviatkom Rímskej židovskej komunite

TKKBS - 10. október 2019 - 10:55
„Pri príležitosti tohtoročných slávností Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot mám to potešenie úprimne zablahoželať Vám i Rímskej židovskej komunite. Myslím pri tom aj na židovské komunity vo svete, so žičením, aby tieto sviatky mohli priniesť hojné požehnania od Večného a byť zdrojom dôvernej radosti," píše František.

Liek pre Európu je kresťanská viera a láska - list pápeža do Compostely

TKKBS - 10. október 2019 - 10:31
Svätý Otec v liste adresovanom predsedovi CCEE kardinálovi Angelovi Bagnascovi poukazuje na význam tohto miesta: Santiago de Compostela, ktoré „je od nepamäti cieľom mnohých pútnikov“, je „miestom vysoko významným pre znovuobjavenie veľkého bohatstva európskej jednoty v jej náboženskej a kultúrnej tradícii...“

Komorný zbor Chorus Seraphicus prijíma už tento mesiac nových členov

TKKBS - 10. október 2019 - 10:05
Komorný zbor Chorus Seraphicus, ktorého história siaha do roku 1993, prijíma nových členov. Nábor sa uskutoční v pondelok 14. a v stredu 16. októbra 2019 o 18:00 v budove Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná č. 1. Zbor prijíma všetky hlasové skupiny - aj soprány, aj alty, tenory i basy.

Druhý Deň katakomb vo Večnom meste chce svedčiť o živote po smrti

TKKBS - 10. október 2019 - 9:40
V sobotu 12. októbra budú mať obyvatelia a návštevníci Ríma opäť po roku možnosť vstúpiť zadarmo do katakomb. Druhý ročník Dňa katakomb má tému „Život po smrti“ a po veľkom záujme prvého ročníka sa očakávajú i teraz tisíce návštevníkov. Zapojených je 13 lokalít v podzemí Večného mesta.

Do Gorazdovho literárneho Prešova sa dá prihlásiť už len do 15. októbra

TKKBS - 10. október 2019 - 9:20
Už len pár dní zostáva záujemcom, aby sa prihlásili do tohtoročnej literárnej súťaže Gorazdov literárny Prešov. Jej uzávierka bude 15. októbra 2019. Podrobné propozície sú na stránke matica.sk a stránkach ďalších spoluvyhlasovateľov, napríklad hlavného garanta súťaže Divadla Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov.

Stránky