Liturgia

Dnešný dátum: piatok, 24. január 2020
Meniny má Timotej.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
- liturgia: sviatok
Liturgický rok: A

Subscription

Enter your e-mail address below.

Čítačka správ

Primátor Vallo prijal cirkevných predstaviteľov pôsobiacich v Bratislave

TKKBS - 14. január 2020 - 11:40
Zúčastnili sa na ňom aj Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Peter Rusnák, biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň, duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Bratislava Jozef Haverčák, predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave Tomáš Stern a prvý rabín Židovskej náboženskej obce Bratislave Baruch Myers.

Sté výročie narodenia Michala Lacka oslávia na kolokviu v Košiciach

TKKBS - 14. január 2020 - 11:22
Slovenský historický ústav v Ríme, Centrum Spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ, Gréckokatolícka eparchia Košice, Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna, Mestská časť Košice-Krásna a Kaštieľ Krásna, n. o. pozývajú na kolokvium pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ.

V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu saleziánovi Ernestovi Macákovi

TKKBS - 14. január 2020 - 11:04
V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu saleziánovi Ernestovi Macákovi pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Tabuľu osadili na saleziánskom Kostole Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. V tomto kostole bola aj spomienková svätá omša na tohto bývalého provinciála saleziánov na Slovensku.

Nezisková organizácia Poradňa Alexis slávi svoje desiate narodeniny

TKKBS - 14. január 2020 - 10:40
Poradňa sa stala „mladšou“ sestrou projektu Zachráňme životy, ktorý je systémom pravidelnej finančnej a materiálnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoci jeho matke. Projekt poradne sa špecializoval na inú než finančnú a materiálnu pomoc – začala sa ním poskytovať sociálna, psychologická a právna pomoc.

V 57. roku života a 27. roku kňazstva zomrel kňaz Cyril Lieskovský

TKKBS - 14. január 2020 - 10:20
Zádušná svätá omša bude v piatok 17. januára 2020 o 15:00 vo Farskom kostole sv. Michala, archanjela vo farnosti Michal nad Žitavou. Pohrebné obrady a uloženie do hrobu zosnulého kňaza bude v sobotu 18. januára 2020 o 11:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Cabaji. Pohrebné obrady povedie nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Andrea Tornielli: Príspevok o celibáte v synovskej poslušnosti pápežovi

TKKBS - 14. január 2020 - 10:01
"V októbri 2019 sa slávila Synoda o Amazónii a k téme sa diskutovalo. Ako je zrejmé zo záverečného dokumentu, boli biskupi, ktorí žiadali možnosť vysvätenia ženatých stálych diakonov za kňazov. Je však do očí bijúce, že pápež vo svojom záverečnom príhovore (...) nijako nespomenul tému vysvätenia ženatých mužov, a to ani letmo," píše.

Súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo pritiahne detí k našej histórii

TKKBS - 14. január 2020 - 9:45
Pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.

Rastú púte do Svätej zeme registrované cez Františkánsky pútnický úrad

TKKBS - 14. január 2020 - 9:25
Celkovo bolo zaregistrovaných viac ako 16 tisíc skupín, bez započítania pútnikov z radov pravoslávnych veriacich, ktorí sa hlásili na Gréckom pravoslávnom patriarcháte v Jeruzaleme. Najväčší počet skupín je z USA, na druhom  mieste je Taliansko. Púte z celkovo 115 krajín, prakticky zo všetkých kontinentov, boli organizované v 40 jazykoch.

Svedectvo kňaza z Venezuely: Sme často pokúšaní, aby sme odišli

TKKBS - 13. január 2020 - 15:55
Na Slovensku je to niečo nevídané, no v odľahlých častiach sveta je to realita. O kňazov nie je postarané, mnohí nemajú ani na základné životné potreby. Čo sa v takých chvíľach odohráva v ich mysli? Prinášame silné a otvorené svedectvo odvážneho mladého kňaza z Venezuely. Na webe ho zverejnila Pápežská nadácia ACN Slovensko.

O mesiac sa uskutoční na Slovensku 10. národný týždeň manželstva

TKKBS - 13. január 2020 - 15:30
Myšlienka Národného týždňa manželstva vznikla pred vyše 20 rokmi vo Veľkej Británii. Angličan Richard Kane prišiel s nápadom zmobilizovať bežných aj vplyvných ľudí v krajine k tomu, aby zorganizovali niečo malé alebo aj významnejšie pre manželov vo svojom najbližšom okolí. Vtedy ešte netušil, ako sa tento nápad zmení v masové hnutie.

Redemptoristi začali tohtoročnú misijnú činnosť na východe Slovenska

TKKBS - 13. január 2020 - 15:06
Súčasťou akcie budú už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mladými, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.

V Pavlovciach nad Uhom bude dvanásta pútnicka sobota s bl. Annou

TKKBS - 13. január 2020 - 14:40
V sobotu 18. januára 2020 bude vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom dvanásta pútnicka sobota s bl. Annou Kolesárovou. V tomto kostole prijala sviatosť krstu i birmovania a tu prvýkrát prijala Eucharistiu. V programe bude hodina Božieho milosrdenstva, krížová cesta, večeradlo a svätá omša.

Maďarskí saleziáni majú noveho provinciála, stal sa ním Andrásfalvy

TKKBS - 13. január 2020 - 14:23
Maďarskí saleziáni majú noveho provinciála. Stal sa ním János Andrásfalvy. Do úradu provinciála maďarskej saleziánskej provincie „Svätého Štefana kráľa“ ho na slávnostnej svätej omši ho uviedol Tadeusz Rozmus, hlavný radca pre región strednej a severnej Európy. Na slávnosti bol prítomný aj Albert Van Hecke, bývalý regionálny radca.

V Žiline bude séria diskusií o vzťahoch medzi Cirkvou a spoločnosťou

TKKBS - 13. január 2020 - 14:05
Diskusie otvoria okruh otázok a problematík, ktoré zaujímajú ľudí angažovaných v Cirkvi, ale aj tých, ktorí s Cirkvou až tak intenzívne nežijú. Raz za mesiac sa budú v Diecéznom centre v Žiline spolu s odborníkmi postupne prechádzať jednotlivé odtiene vzťahov medzi Cirkvou a spoločnosťou.

V stále expozícii ikon chystajú prednášku o človeku ako ikone Boha

TKKBS - 13. január 2020 - 13:42
"Stvorenie človeka - Človek ako Ikona Boha - Capax homini-capax Dei” - je názov prednášky, ktorú prednesie v priestoroch Expozícia IKONY v Žiline Marián Mráz SJ. Vystúpi s ňou v utorok 14. januára o 16:30. Prednáška sa uskutoční v galérii, ktorá je na rohu budovy spoločnosti HOUR na Milana Rastislava Štefánika 836/33 v Žiline. 

Vznikol nový podcast Pramene, ktorý sprostredkuje učenie svätých Otcov

TKKBS - 13. január 2020 - 13:20
Podnet k spusteniu tohto podcastu sa vzišiel zo stretnutí vo farnosti Sv. Mikuláša v Barbertone, štát Ohio, USA, kde pôsobí kňaz zo Slovenska Miron Kerul Kmec. Táto myšlienka zaujala mnohých a postupne sa týchto formačných stretnutí začali zúčastňovať aj veriaci z iných farností spolu s veľkou skupinou študentov z blízkych univerzít.

V stredu uplynie 80 rokov od narodenia bývalého rožňavského biskupa

TKKBS - 13. január 2020 - 12:59
V stredu 15. januára uplynie 80 rokov od narodenia bývalého rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila. Narodil sa 15. januára 1940 v obci Gáň. Zomrel v utorok 18. augusta 2015 vo veku 75 rokov života, 53 rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Posledná rozlúčka so zosnulým biskupom sa konala 24. augusta 2015.

Sté výročie narodenia básnika Jána Motulka si pripomenú v Trnave

TKKBS - 13. január 2020 - 12:27
Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva na večer poézie pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika Jána Motulka "Zubúdzanie z popola". Uskutoční sa vo štvrtok 16. januára o 17:00 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyhov v Trnave (Rázusova 1). Ján Motulko sa narodil 12. januára 1920 v Malej Lodine.

FKI rozhodlo, že sa založí nové kresťanské hnutie Kresťan na vidieku

TKKBS - 13. január 2020 - 11:54
Na stretnutí sa zúčastnili vladyka Mons. Peter Rusnák, duchovný sprievodca FKI, generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, členovia predsedníctva FKI Tomáš Kuzár, Katka Hulmanová a Pavol Kossey a desiatka aktívnych ľudí z rôznych regiónov Slovenska, ktorí chcú prispieť k povzneseniu slovenského vidieka.

V Geriatrickom centre sv. Lukáša bola novoročná omša s arcibiskupom

TKKBS - 13. január 2020 - 11:25
Vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávili novoročnú svätú omšu s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Pacienti, zamestnanci a vedenie sa spoločne stretli a okrem slávenia eucharistie sa zúčastnili aj na požehnaní novozrekonštruovaných priestorov zariadenia opatrovateľskej služby.

Stránky