Aktuálne od 21.4.2022 neplatia žiadne pandemické opatrenia

Aktuálne od 21.4.2022 neplatia žiadne pandemické opatrenia

  • Respirátor, či rúško je len na vašej dobrovoľnosti.
  • Je možné vrátiť sa k znaku pokoja podaním ruky medzi sebou. Je to možnosť, nie predpis. Preto Vás žiadame, aby ste s pochopením a bez predsudkov rešpektovali, ak niekto prejaví znak pokoja ako doteraz úklonom hlavy. Môže to byť obava, alebo jednoducho opatrnosť. V našich rodinách sú skutočne rôzne skúsenosti s ochorením na covid, o čom vždy nevieme.
  • Boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.
  • Sväté prijímanie je možné prijímať do úst aj do rúk podľa slobodného rozhodnutia každého veriaceho. Dôležitou však zostáva zbožnosť a úcta pri prijímaní svätej hostie.