Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 2017

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

25.9.

Utorok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

26.9.

Streda

-

-

OMŠA NEBUDE

Spomienka

sv. Vincenta de Paul,

kňaza

27.9.

Štvrtok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

28.9.

Piatok

18,00

142

+ Ladislav Šatura, Miroslav a st. rodičia

Sviatok

sv. Archanjelov

29.9.

Sobota

14,30

*

Sobáš bez sv. omše (Macko - Laurincová)

Omša z nasledujúcej

nedele

30.9.

18,00

143

+ Kalman Lalka a rodina

Nedeľa

10,00

144

Za + aj žijúcich členov ruže sv. Lukáša

26. Nedeľa

v cezročnom odbobí

1.10.

 

 

- V tomto týždni sa v prípade zaopatrovania a pohrebu obráťte na farský úrad v Novej Bani.

- Cez celý október vás povzbudzujeme k horlivejšej účasti na spoločnej modlitbe posvätného ruženca pred svätou omšou. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme za obvyklých podmienok získať odpustky.

- Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí priniesli do kostola zo svojej úrody, aj tým ktorí kostol vyzdobili, aby sme dôstojne mohli sláviť ďakovnú sv. omšu a chváliť Pána Boha za Jeho dobrodenia.