Farské oznamy

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 2021

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Sviatok

sv. Lukáša,

evanjelistu

18.10.

Utorok

18,00

*

+ Mária Ždánska

Féria

19.10.

Streda

8,00

*

Za veriacich

Féria

20.10.

Štvrtok

18,00

140

+ Martin a Lýdia Švihoríkoví

Féria

21.10.

Piatok

18,00

141

Za BP pre dcéry a vnukov

Spomienka

sv. Jána Pavla II.,

pápeža

22.10.

Sobota

18,00

142

+ Helena a Karol Danišoví

Omša

z nasledujúcej nedele

23.10.

Nedeľa

8,30

základ

143

+ Pavel Debnár a Jaroslava Benedeková

30. nedeľa

v cezročnom období

MISIJNÁ NEDEĽA

24.10.

10,00

očkovaní

*

+ kňaz Marek

 

- Cez celý október vás povzbudzujeme k horlivejšej účasti na spoločnej modlitbe posvätného ruženca pred svätou omšou. Pri spoločnej modlitbe ruženca môžeme za obvyklých podmienok získať odpustky. Kňaz bude predsedať tejto modlitbe v piatok o 17,15.

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Jozefa.

- Na misijnú nedeľu 24.10. je zbierka na misie.

- Dnes 17.10. je zbierka na opravu klenby kostola.