Liturgia

Dnešný dátum: utorok, 24. november 2020
Meniny má Emília.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: A

Subscription

Enter your e-mail address below.

Farské oznamy na 34. nedeľu v cez rok 2020

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

23.11.

Utorok

16,30

165

+ Štefan a Helena Kollároví, Jozef a Martin

Spomienka

sv. Ondreja Dung- Laka a spol. mučeníkov

24.11.

Streda

16,30

166

Za ZDR a BP pre Timoteja,

Tatianu a Dávida

Spomienkasv. Kataríny Alexandrijskej,

panny a mučenice

25.11.

Štvrtok

18,00

*

+ Kňaz Marek

Féria

26.11.

Piatok

16,30

167

+ František Bobonič

Féria

27.11.

Sobota

16,30

*

+ Pavel Trenčan

Omša

z nasledujúcej nedele

28.11.

Nedeľa

8,30

*

Za veriacich

1.adventná

nedeľa

 29.11.

10,00

*

+ Peter Siekeľa

 

 

- Aby sme získali plnomocné odpustky pre duše v očistci je nutné byť po sv. spovedi a prijať Eucharistiu. Preto budem spovedať vždy aspoň pól hodinu pred omšou.

- Dnes (22.11.) na slávnosť Krista Kráľa sa vo všetkých farských kostoloch koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- Na budúcu sobotu a nedeľu (28.11. a 29.11.) pri sv. omšiach budem požehnávať adventné vence, ktoré si prinesiete. Tretiaci majú za domácu úlohu prepraviť (každý zvlášť) takýto veniec a priniesť pred oltár

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Kataríny.