Liturgia

Dnešný dátum: pondelok, 26. júl 2021
Meniny má Anna, Hana.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: B

Subscription

Enter your e-mail address below.

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 2021

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Spomienka

sv. Joachima a Anny,

rodičov Panny Márie

26.7.

Utorok

18,00

100

+ Rodičia Hankoví

Spomienka

sv. Gorazda a spoloč.

27.7.

Streda

8,00

*

Na úmysel biskupa

Féria

28.7.

Štvrtok

18,00

*

Poďakovanie za uzdravenie Erika

a prosba o BP rod. Bonovej a Trenčanovej

Spomienka

sv. Marty

29.7.

Piatok

18,00

101

Za BP synom s rodinami

Féria

30.7.

Sobota

18,00

102

+ Emília, Helena a Peter Krumlovský

Omša z nasl. nedele

31.7.

Nedeľa

10,00

103

Poďakovanie rodine za pomoc pri chorom

18. Nedeľa

v cezročnom období

1.8.

 

 

 

- V nedeľu 25.7. sa bude historicky prvýkrát sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov. Ustanovil ho pápež František. V Cirkvi sa bude sláviť každoročne štvrtú júlovú nedeľu, v blízkom čase spomienky na svätých Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov". Tento rok pripadne na 25. júla. V daný deň je možné získať aj plnomocné odpustky.

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Terézie z Lisieux.