Farské oznamy

Farské oznamy na 3. Nedeľu cez rok 2022

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Spomienka

sv. Františka Saleského, biskupa

24.1.

Utorok

18,00

*

+ Anna Mladá a jej rodičia

Sviatok

Obrátenie sv. Pavla,

apoštola

25.1.

Streda

8,00

*

Za veriacich

Spomienka

sv. Timoteja a Títa,

biskupov

26.1.

Štvrtok

17,00

*

+ Barbora Tužinská 1. výr. a Imrich

Féria

27.1.

Piatok

17,00

6

+ Jozef Laurinc a Helena

Spomienka

sv. Tomáša z Akvína,

kňaza a učiteľa Cirkvi

28.1.

Sobota

17,00

7

Poďakovanie za 70 r. života

Omša

z nasledujúcej nedele

29.1.

Nedeľa

10,00

8

+ Ján Majer

4. Nedeľa

v cezročnom období

30.1.

 

- Aktuálne sú sv. omše slávené v kostole v režime OP (2 x očkovaní alebo prekonaní do 180 dní). V našom kostole môže byť 100 ľudí. Pri vstupe do chrámu je nutné ukázať svoj Green Pass. Za kompletne očkovanú osobu sa aktuálne považujú aj deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. Kým neočkovaní nebudú môcť byť v chráme, budem sv. prijímanie v sobotu, nedeľu a prikázané sviatky rozdávať počas sv. omše slávenej v kostole aj vonku cca 30 min. od jej začiatku. Pre individuálnu pastoráciu ako je napr. sv. spoveď môže za mnou prísť aj ten, kto nespĺňa tieto podmienky. Potom však musí chrám opustiť. Spovedám pól hodinu pred sv. omšou.

----------------------------------------------------------------------

- Od 18. do 25. januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Rity.