Liturgia

Dnešný dátum: štvrtok, 27. jún 2019
Katolícky kalendár:
- liturgia: Najsv. Srdca Ježišovho (slávnosť)
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

Farské oznamy na 12. cezročnú nedeľu 2019

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Slávnosť

Narodenia

sv. Jána Krstiteľa

24.6.

Utorok

18,00

79

+ Alojzia a Štefan Pleškoví

Féria

25.6.

Streda

8,00

*

Na úmysel biskupa

Féria

26.6.

Štvrtok

18,00

80

Za zdr aBP Františkovi a Miroslavovi s rod.

Féria

27.6.

Piatok

18,00

81

+ Anna Oslancová

Slávnosť

Najsv. Srdca Ježišovho

28.6.

Sobota

10,00

82

+ Pavel Šmondrk a rodičia

Slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

29.6.

Nedeľa

10,30

*

Za veriacich

13. Nedeľa

v cezročnom období

PRIMÍCIE

30.6.

 

- V piatok 28. 6. je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s odprosujúcou pobožnosťou, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky.

 

- Upratovanie kostola má v tomto týždni má na starosti ruža sv. Lukáša.

 

- V stredu o 9,00 prosíme o pomoc pri umývaní okien kostola a kosení okolia v priebehu týždňa.

 

- Na budúcu nedeľu 30.6. bude zbierka venovaná novokňazovi.