Farské oznamy

Farské oznamy na 14. Nedeľu cez rok 2022

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

4.7.

Utorok

10,00

87

+ Ján Janíček

Slávnosť

Sv. Cyrila a Metoda,

vierozvestov

5.7.

Streda

18,00

88

+ Stanislav a Mária Šalkoví

Spomienka

Sv. Márie Goretti,

panny a mučenice

6.7.

Štvrtok

18,00

*

+ Helena Kmeťová

Féria

7.7.

Piatok

18,00

89

+ Viliam a Mária Ždánsky

Féria

8.7.

Sobota

8,30

*

Za veriacich

Féria

9.7.

18,00

*

+ Július a Anna Siekeľoví a syn Peter

Omša

z nasledujúcej nedele

Nedeľa

10,00

91

+ Mária a Emil Tužinský

15. Nedeľa

v cezročnom období

10.7.

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Terézie z Lisieux.

- Ohľadom púte do sv. Zeme: Cestovná kancelária sa ospravedlňuje, lebo pri objednávaní urobila chybu a posunula nám termín o 1 deň. Počet dní zostáva rovnaký - 8. Teda naša púť nebude ako bolo plánované od pondelku 17.10. do 24.10. Ale začíname až v utorok 18.10. do 25.10.2022. Ako kompenzáciu za spôsobené problémy, po dohode s cestovnou kanceláriou som dohodol, že vyžrebujem v Izraeli 1 pútnika ktorému vrátim sumu 690,- €. Aktuálne je prihlásených 43 pútnikov.