Liturgia

Dnešný dátum: sobota, 23. február 2019
Meniny má Roman, Romana.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu 2019

 

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

18.2.

Utorok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

19.2.

Streda

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

20.2.

Štvrtok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

21.2.

Piatok

18,00

24

+ Rod. Kalinková a Masariková

Sviatok

Katedry

sv. apoštola Petra

22.2.

Sobota

16,30

*

Poďak. za 30 r. života Martiny

Omša z nasledujúcej

nedele

23.2.

Nedeľa

10,00

25

+ Emil Kasan

7. nedeľa

v cezročnom období

24.2.

 

 

- V prípade zaopatrovania a pohrebu sa obráťte na farský úrad v Novej Bani.

- ThDr. Marián Bublinec, biskupský vikár pripravil aj tento rok duchovné cvičenia pre laikov; budú v štyroch termínoch na Donovaloch. Podrobnejšie informácie máte na výveske.

- Kňazi, pastoračne činní v nemocniciach a iných zdravotnícko-sociálnych zariadeniach na území našej diecézy, oznamujú veriacim, ktorí idú do niektorého takéhoto zariadenia, aby sami prejavili personálu zariadenia záujem o duchovnú – kňazskú službu.Tzv. „nemocniční kapláni“ radi poslúžia všetkým klientom, ktorí si to sami želajú a o záujme ktorých vedia.

- Záujemcovia o vysokoškolské štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva nech sa prihlásia na farskom úrade v mieste trvalého bydliska. Prihlášku je potrebné odoslať do konca marca. Prosím vás, neúnavne podporujme všetky duchovné povolania modlitbami a obetami.

- Upratovanie kostola má v sobotu 23.2. na starosti ruža sv. Rity.