Kontakt

Kontaktné údaje

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť sv. Jozefa

Adresa:

Brehy 2,

968 01 Brehy

IČO: 319 39 287
DIČ: 2021111917

Telefón:

045 532 24 51

E-mail:

fara.brehy@gmail.com

Bankové spojenie:

IBAN:   SK 8709 0000 0000 0074 3376 85  BIC: GIBASKBX

GPS súradnice: 

48°24'19 S 

18°39'01 V

 

QR kód: