Liturgia

Dnešný dátum: pondelok, 16. september 2019
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

Kontaktné údaje

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť sv. Jozefa

Adresa:

Brehy 2,
968 01 Brehy

IČO: 319 39 287
DIČ: 2021111917

Telefón:

045/685 73 35

E-mail:

fara.brehy@gmail.com

Bankové spojenie:

IBAN:   SK 8709 0000 0000 0074 3376 85  


BIC: GIBASKBX

GPS súradnice: 

48°24'19 S 
18°39'01 V

 

QR kód: