Liturgia

Dnešný dátum: pondelok, 26. júl 2021
Meniny má Anna, Hana.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: B

Subscription

Enter your e-mail address below.

Zoznam lektorov

Jozef Brieška
Mária Fialová
Marta Kopecká
Miroslav Kytka
Jozef Majer
Božena Majerová
Martin Predajniansky
Hana Psotková
Jakub Randis
Matej Randis
Michaela Sklenková
Jana Szabová

Lektori
Cirkev už v najstarších časoch ustanovovala niektorých ľudí do rôznych služieb, aby pomáhali pri slávení bohoslužieb. Po II. vatikánskom koncile (1962 - 1965), boli v celej latinskej crkvi zachované služby lektora a akolytu s tým, že ich môžu prijať aj laici. Cirkev je usporiadaná hierarchicky, preto každý vykonáva to, čo mu prináleží. Laici sú "vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud" (1 Pt 2,9; porov. 2,4 - 5), ktorý má "vďaka krstu právo aj povinnosť" konať liturgiu (SC 14), teda aktívne sa zapájať do slávenia sv. omše.
Lektor je popri diakonovi najdôležitejšia služba. V 1. storočí čítal každý. V 2. storočí čítali klerici. V 5. storočí, keď bola liturgia v najväčšom rozkvete, už čítajú lektori. Lektorát zanikol v 10. storočí. Obnovený bol po II.vatikánskom koncile. Lektor je ustanovený na úlohu čítať v liturgickom zhromaždení Božie slovo. (Myslí sa lekcie, nie evanjelium!) Ak chýba žalmista, recituje medzi čítaniami žalmy. Ak niet diakona, v spoločných modlitbách veriacich prednáša úmysly. Usmerňuje spev a účasť veriaceho ľudu na bohoslužbách. Pripravuje veriacich na hodné prijatie sviatostí. Aby tieto úlohy konal dôstojnejšie a dokonalejšie, má často rozjímať nad slovami Písma (RP). Lektor si musí danú lekciu najskôr dôkladne prečítať. Pri ambone si dáva pozor i na gestá a držanie tela. Veď číta Božie slovo. Svoju úlohu pri slávení eucharistie plní aj vtedy, keď sú prítomní posluhujúci vyššieho stupňa (VSRM 66). Keď sa ide k oltáru, môže niesť, ak nie je prítomný diakon, knihu - evanjelií (VSRM 148).

Čítanie pri liturgii
Správny prednes nedeľných čítaní pri liturgii vám môže uľahčiť relácia rádia Lumen "Ranné spojenie" vysielaná vždy v nedeľu o 7,00 hod.

V našom regióne na frekvenci 93,3(MHz)