Milodar na kostol v Brehoch

Milodar na kostol v Brehoch môžete vložiť aj na účet číslo:

SK87 0900 0000 0000 7433 7685

QR kód cez bankovú aplikáciu