Milodar pre kňaza za odslúženú omšu

Milodar pre kňaza za odslúženú sv. omšu môžete priniesť osobne po skončení omše, alebo vložiť aj na účet číslo:

 SK34 0200 0000 0036 3826 8157

QR kód cez bankovú aplikáciu