Nové opatrenia v kostole

S platnosťou od stredy 12.1.2022 je možný vstup do kostola pre režim OP. Očkovaní (minimálne 2x) alebo po prekonaní ochorenia do 180 dní. Maximálny počet je 100 osôb. Pri vstupe je povinné viesť zoznam účastníkov a preukázať sa Green Passom. Zároveň je nutné dodržiavať aj ostatné opatrenia - respirátor, dezinfekcia, odstup.

Za očkovanú osobu sa považujú aj deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Za osobu v „režime OP“ sa považuje aj osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:

  • certifikátom o výnimke z očkovania a zároveň aj
  • negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19:
    • RT-PCR alebo LAMP nie starším ako 72 hodín od odberu
    • antigénovým nie starším ako 48 hodín od odberu.

 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť na bohoslužbách s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Obrady krstu, sobáša a pohrebu sa uskutočňujú výhradne v režime OTP.