Liturgia

Dnešný dátum: nedeľa, 26. máj 2019
Meniny má Dušan.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: C

Subscription

Enter your e-mail address below.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dekrétom s podpisom prefekta kard. Róberta Saraha zo dňa 11.2.2018 oznámila, že Svätý Otec František rozhodol o celoplošnom zavedení povinnej spomienky Panny Márie – Matky Cirkvi.
Spomienka Panny Márie – Matky Cirkvi sa od roku 2018 bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu v pondelok po Turíčnej nedeli; tento pondelok je tradične označovaný ako Svätodušný pondelok.
O motivácii k zavedeniu spomienky Panny Márie – Matky Cirkvi, sa píše: „Najvyšší veľkňaz František pozorne uvážil nakoľko môže povýšenie tejto úcty podporiť rast zmyslu pre materstvo Cirkvi v pastieroch, v zasvätených a vo veriacich, ako tiež pravú mariánsku úctu, a stanovil, aby sa spomienka na Blahoslavenú Pannu Máriu, Matku Cirkvi zapísala do Rímskeho kalendára na pondelok po Turícach a slávila sa každý rok.“