Farské oznamy

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 2023

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

18,00

140

+ Pavlína a Ján Mádel

Féria

18.9.

Utorok

18,00

141

+ Juraj Pauko a rodičia

Féria

19.9.

Streda

18,00

142

+ Anna a Emil Blahušiak

Spomienka

sv. Ondreja a spoloč.,

Kórejských mučeníkov

20.9.

Štvrtok

18,00

143

Za duše na ktoré si nik nespomína

Sviatok

sv. Matúša,

apoštola a evanjelistu

21.9.

Piatok

18,00

144

+ Veronika a Jozef Krovina

Kántrový deň poďakovanie za úrodu

22.9.

Sobota

18,00

145

Za Božiu pomoc rodine Kopeckej a Frankovej

Omša z nasledujúcej nedele

23.9.

Nedeľa

10,00

146

+ Ján Jakal, Jozef, rodičia a Jozef Peťko

25. nedeľa

v cezročnom období

24.9.

Srdečne ďakujeme za vaše milodary na opravu klenby kostola,

ktoré posielate na farský účet: SK 8709 0000 0000 0074 3376 85 

___________________________________

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Jozefa.

     - Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.