Farské oznamy

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 2022

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

-

-

OMŠA NEBUDE

Féria

28.11.

Utorok

17,00

*

Poďak. za 50 r. života Eriky a prosba o BP rodine

Féria

29.11.

Streda

8,00

*

Na úmysel biskupa

Sviatok

Sv. Ondreja,

apoštola

30.11.

Štvrtok

17,00

*

Poďakovanie za 90 r. života

Féria

1.12.

Piatok

17,00

169

+ Martin Maruška a Mária

Féria

Rorátna omša

2.12.

Sobota

17,00

170

+ Jozef Paudiš a rodičia, Anna a Jozef Muchoví

Omša

z nasledujúcej nedele

3.12.

Nedeľa

10,00

*

Za veriacich

2. Adventná nedeľa

4.12.

 

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Terézie z Lisieux.

- Ako každú prvú adventnú nedeľu, aj tento rok sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Aj týmto spôsobom môžeme prejaviť svoju solidaritu a spolupatričnosť s chudobnými. Nech dobrotivý Boh požehná vašu štedrosť, aby ste nikdy nemali nedostatok. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!

- V prvopiatkovom týždni môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia ako obvykle v utorok a štvrtok od 16,30 a v piatok od 16,00. Chorých navštívim až pred Vianocami.