Farské oznamy

Farské oznamy na 20. Nedeľu cez rok 2022

Dátum

Omša

č.

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok

18,00

*

Za veriacich

Slávnosť

Nanebovzatia P. Márie

Prikázaný sviatok

15.8.

Utorok

18,00

115

Za ZDR a BP Jozefovi Janíčkovi a jeho deťom

Féria

16.8.

Streda

18,00

*

Za BP a úľavu v bolestiach v ťažkej chorobe

Féria

17.8.

Štvrtok

18,00

116

Za ZDR a BP pre matku a deti s rodinami

Féria

18.8.

Piatok

18,00

117

Prosba o BP a ZDR pre rodinu Ditteovú

Féria

19.8.

Sobota

14,00

*

Sobáš bez omše (Cicko – Vnučková)

Omša

z nasledujúcej nedele

20.8.

18,00

118

Za odpustenie

Nedeľa

10,00

*

Za veriacich

21. Nedeľa

v cezročnom období

21.8.

 

 

- Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža sv. Jozefa.

- V nedeľu 14.8. bude v našom chráme o 19,00 koncert vážnej hudby. Predstavia sa Štefan Gazdík – gitara & Barbora Borbélyová – organ a operný spev. Srdečne vás pozývame.

- Dnes je zbierka na opravu klenby kostola. Všetkým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.