Liturgia

Dnešný dátum: sobota, 30. máj 2020
Meniny má Ferdinand.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: A

Subscription

Enter your e-mail address below.

Farnosť Brehy

Vás pozýva na púť do

SVÄTEJ ZEME

Termín:   8.10. - 15.10.2020  Sprevádza: Dp. Martin Mojžiš

Počet voľných miest je aktuálne ešte 5. Prihlásiť sa môžete na:    fara.brehy@gmail.com

Doplňte všetky údaje v prihláške. (Meno a priezvisko, Presná adresa, Dátum narodenia, Číslo pasu / pas platí do, Mobil).

Prihláška na mail bude akceptovaná len vtedy, ak ju správca farnosti obratom potvrdí. Zálohu vtedy uhrádzajte až po potvrdení.

CELKOVÁ CENA: je 686,- € vrátane poistného (bez poistenia je cena 670)

Na mieste sa sprievodcovi dopláca ešte 100,- USD 

Zálohu 300,- € uhradiť do 31.3.2020

Doplatok 386,- € uhradiť do 15.8.2020

Peniaze posielajte tak, aby boli do daného dňa na účte!

Platby uhrádzajte na číslo účtu SK91 0200 0000 0036 3826 6258

Meno príjemcu: Maroš Milo. Do poznámky uveďte Meno a priezvisko pútnika.

Záloha je NEVRATNÁ, pri rozhodnutí necestovať je NUTNÉ zaobstarať si náhradníka!

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islámu.  Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život.

V cene je zarátané:

- letenka, letiskové a palivové príplatky

- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

- odborný sprievodca – kňaz

-  autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:

- obslužné a vstupy  podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi/ 

Upozornenie!

Ceny sú kalkulované pri  kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5%  si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1.deň: odchod autobusom z farnosti Brehy na letisko do Viedne. Následný odlet do Tel Avivu. Transfer autobusom  do Betlehema. Ubytovanie, večera podľa času príletu, alebo ako náhrada obed pri programe v Betleheme. Nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša  Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zastávka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, kostola Sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera  a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň:  po raňajkách  odchod ku Genezaretskému  jazeru. (Plavba loďou 10 -12 Usd.) Cestou zastávka v Káne Galilejskej /miesta prvého zázraku/, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom Sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu, tradičnej ryby sv. Petra /orientačná cena 20,- Usd/. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a  bazilika Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva  Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Odchod k  Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii - Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu. Podľa času odletu možno bude zaradená cestou krátka prehliadka Emauz. Následný odlet do Viedne. Transfer autobusom z letiska na Slovensko do farnosti Brehy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.