Zmena názvu budovy

Zmena názvu budovy bývalej škôlky.

Nový názov bude od 1.10.2020 

Seforis

Seforis (Sepphoris), je mesto v Izraeli pri Nazarete. Poľa tradície tam žili rodičia Panny Márie (sv. Joachim a Anna), ktorých máme vyobrazených v našom kostole na hlavnom oltári v podobe sôch. V tomto meste mal podľa kresťanskej tradície svoju tesársku dielňu sv. Jozef, patrón našej farnosti. Slovíčko Sepphora z gréčtiny znamená v preklade Dobrá vôňa.