Rímskokatolícka cirkev Brehy

Farnosť svätého Jozefa

Vysluhovanie sviatostí

KRST DETÍ

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktorého rodičia majú trvalé, alebo prechodné bydlisko vo farnosti Brehy. Pokiaľ je dieťa z inej farnosti ako Brehy, potrebujeme licenciu ku krstu, ktorú si prinesú rodičia od miestneho farára. Vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami. Dátum a hodinu krstu si dohodnete osobne. Predtým je potrebné absolvovať (rodičia a krstní rodičia) krstnú náuku. Na krst je potrebné priniesť sviečku a košieľku. Krstní rodičia majú byť: - ak sú slobodní vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci; - ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení Krst starších: Žiaci od 7 do 14 rokov sa prihlásia u svojho katechétu v škole. Nad 14 rokov je katechumenát. Prihlásiť sa môžete v mesiaci september vo fare.
 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Žiaci od 3. do 7. ročníka (vrátane) sa prihlásia v škole u svojho katechétu. Im bude udelená sviatosť v máji. Starší sa prihlásia do konca septembra vo fare. Im bude udelená sviatosť na 2. veľkonočnú nedeľu.
 

BIRMOVANIE

Prihlásiť sa môžu žiaci minimálne 9. triedy ZŠ a starší.

Birmovní rodičia majú byť:

  • ak sú slobodní vo veku nad 16 rokov, pokrstení, pobirmovaní a praktizujúci katolíci;
  • ak žijú v manželstve, takí, ktorí uzavreli manželstvo v katolíckom kostole a sú nerozvedení.
     

MANŽELSTVO

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželské náuky. Dátum a termín si dohodnete vo fare. Prihláste sa preto minimálne 2 mesiace vopred. Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, si prinesú čerstvý výpis z knihy pokrstených z farnosti, kde boli pokrstení. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti Brehy, musí si od svojho pána farára podľa trvalého bydliska vypýtať LICENCIU k sobášu. K sobášu si potrebujete zakúpiť:

1. snubné prstene

2. krížik (najlepšie na stenu)

Nakoľko cirkevný sobáš je platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť MATRIKU na Mestskom úrade v mieste sobáša, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potom prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať na matriku rodné listy a občianske preukazy. Matrika vám v týždni po sobáši vystaví sobášny list! Liturgický obrad sviatosti manželstva je bezplatný. Pri príležitosti Vášho sobáša však môžete prispieť na ekonomický chod našej farnosti. Milodar po skončení sobášneho obradu odovzdajte sobášiacemu kňazovi, ktorý sa potom vo Vašom mene poďakuje p. organistovi, p. kostolníkovi, prípadne miništrantom. Z tohoto príspevku sa potom hradia aj režijné náklady farnosti.
 

POMAZANIE CHORÝCH

V nebezpečenstve smrti, najlepšie príbuzný zomierajúceho, môže požiadať o pomazanie chorého kedykoľvek vo farskom úrade osobne alebo telefonicky. V kostole sa táto sviatosť vysluhuje zvyčajne pred Vianocami.
 

POHREB A KREMÁCIA

Je potrebné, aby pozostalí priniesli lekársku správu o prehliadke mŕtveho na farský úrad. Oznámenie o úmrtí musí byť čitateľné a musí byť na ňom originálna pečiatka z matričného úradu. Omša za zosnulého sa v prípade záujmu slúži 30 min. pred pohrebom. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do matriky.


POŽEHNANIA

Zvyčajne sa devocionálie – (predmety na požehnanie) požehnávajú na prvú nedeľu v mesiaci po skončení Eucharistickej adorácie ktorá začína o 14,00 hod. Devocionálie majte položené pri sebe v laviciach, alebo položte na bočný oltár Božského srdca.